ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Γνωστοποιείται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ. διενεργείται πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας (Κτήριο Διοικητηρίου – Ισόγειο), για:

α) Στρογγύλια Β΄ Οξιάς 488,94 χ.κ.μ., β) Καυσόξυλα Οξιάς 4.406,17 χ.κ.μ., γ) Καυσόξυλα Δρυός 1.672,04 χ.κ.μ. και δ) Καυσόξυλα Μ. Πεύκης 29,12 χ.κ.μ.

Τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και χωρισμένα σε μερίδες.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα: α) 33,00 € ανά χ.κ.μ. Στρογγυλίων Β΄ Οξιάς,

β) 25,00 € ανά χ.κ.μ. Καυσοξύλων Οξιάς, γ) 31,00 € ανά χ.κ.μ. Καυσοξύλων Δρυός και δ) 15,00 € ανά χ.κ.μ. Καυσόξυλων Μ. Πεύκης.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 – 45757 της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας.

Σε περίπτωση που για ορισμένες μερίδες ή για όλες δεν επιτευχθεί τιμή συμφέρουσα για το Δημόσιο ή δεν δοθεί καμία προσφορά, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 5η-10-2010, χωρίς άλλη δημοσίευση και με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις.