ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη