ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη Μεταφοράς Μαθητών Φλώρινας 2013-2014 

Τμήματα Δρομολογίων Μεμονωμένα 

Τμήματα Δρομολογίων Κατά Χωρικές Αρμοδιότητες