Δελτίο Τύπου για Διορισμούς Εκπαιδευτικών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου για Διορισμούς Εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμού σχολικού έτους 2013-2014-Κατάρτιση οριστικών πινάκων διορισμού:

α) αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% β) 24μήνου και γ) 30μήνου σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.3848/2010(ΦΕΚ 71/τ. Α/19-5-2010)

Εν όψει των ανωτέρω, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://eaitisi.sch.gr προσωρινοί πίνακες διορισμών των ανωτέρω κλάδων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-1-2014 έως 20-1-2014

Ολόκληρη η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.