Χρηματοδότηση της Ελληνικής Αστυνομίας από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Χρηματοδότηση της Ελληνικής Αστυνομίας από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που αφορούν στην Πρόληψη κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, με απόφασή του ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας–Θράκης 2007-2013 το έργο

«Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με προϋπολογισμό 2.000.000€.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθώς και εξοπλισμού ελέγχου τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Η ένταξη του έργου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί επιστέγασμα της άψογης συνεργασίας της Αιρετής Περιφερειακής Αρχής με την Ελληνική Αστυνομία και έμπρακτη στήριξη του έργου της.