ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/17-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/17-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ(ΧΕ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010, ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 294/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΕ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ 2 ΕΚΤΟΣ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/10-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/10-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 267/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 268/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. 269/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/3-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/3-5-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (1η 2011) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 228/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1/2011) ΩΣ ΠΡΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 36η ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 200/11 ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.- Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 201/11 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/12-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/12-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 730.655,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕ – 440 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ) Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 169/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/5-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/5-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 156/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 157/11 […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/29-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/29-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 4/24-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   143/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2 ΕΚΤΟΣ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011   142/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Δακής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/22-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/22-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   118/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ Η ΔΑΠΑΝΗ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/15-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/15-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ   94/11 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ   95/11 […]

Όλο το άρθρο