Αξονικό τομογράφο αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Πρωταρχικό στόχο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η βελτίωση των αναγκαίων υποδομών στον τομέα της υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε την προέγκριση δημοπράτησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 350.000 €.

Η τοποθέτηση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών θεωρείται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την εξοικονόμηση πόρων από την παραμονή των ασθενών στον τόπο διαμονής τους καθώς και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου μετά την τοποθέτησή του, απαιτείται η άμεση πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας.