1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 1150 τόνων αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών για την «Συμπληρωματική προμήθεια και μεταφορά 1150 (χιλίων εκατόν πενήντα) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012», προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 4. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Οδού Καλύβια Ντετσίου – Σαμαρίνα» Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση και Κατασκευή Τεχνικών στο Δρόμο Δροσοπηγής – Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου : «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Αετού κατάντι της θέσης Μπούτσαλο» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ,Δ Τροπαιούχου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Σ.Υ.Κ.Ε. Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων αναχωμάτων στον Αλιάκμονά ποταμό (Β΄Φάση)» Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση για οριακή παράταση του έργου: «Δρόμος Γέρμα – Κλεισούρα – Βλάστη (Α΄Φαση)» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Εσωτερική ανακατασκευή – αναρρύθμιση – ανάπλαση εξωτερικών όψεων και επέκταση Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλώρινας Β΄Φάση Π.Ε Φλώρινας
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ξενώνα Ψαράδων» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων , πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2012, με αριθμ. Διακήρυξης 2/2012 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 14. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ,Μ και Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2012, με αριθ. Διακήρυξης 1/2012 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 15. Έγκριση Αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης με αριθμ. Διακήρυξης 12/2011
 16. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας