Αποφάσεις συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 2ο : Έκδοση ψηφίσματος για το κλείσιμο των Δημοσίων ΚΤΕΟ.

Εξεδόθη ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της διατήρησης και άμεσης αδειοδότησης των Δημόσιων ΚΤΕΟ. Ταυτόχρονα θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες και επαφές που θα βοηθήσουν στο σκοπό αυτό.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησε συνολικά η Αντιπολίτευση.

Θέμα 4ο: Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Μετά από πολύωρη διεξοδική συζήτηση, και αφού παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης.

Θέμα 6ο: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2012.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Θέμα 7ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ/ΤΔΜ και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή. (Πτολεμαΐδα 5 και Μελίτη 2)

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΤΕΕ/ΤΔΜ και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένα έργα.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 10ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ, για την υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Προ ημερησίας διάταξης εγκρίθηκαν οι ΚΑΠ της Καστοριάς και η συμμετοχή των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ.

Η Συζήτηση με αφορμή το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών που κατατίθεται το επόμενο διάστημα στη βουλή με τίτλο: «Κώδικας Ναρκωτικών», αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.