Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Κοσματόπουλος – Έγγραφη Διαμαρτυρία για τη Λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Έγγραφη διαμαρτυρία απεστάλη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αθανάσιο Κοσματόπουλο, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Βρούτση, σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 (σύμφωνα με Ν. 3863/2010) καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νομαρχίες και στο Δημόσιο και δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ΚΕ.Π.Α. υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Όμως, αν και ένας από τους βασικούς στόχους του ΚΕ.Π.Α. ήταν και η συντόμευση του χρόνου από την αίτηση του ενδιαφερομένου έως και την τελική πιστοποίηση, εντούτοις εδώ και μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος, χιλιάδες συμπολίτες μας με σοβαρά προβλήματα υγείας ταλαιπωρούνται περιμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τη σειρά τους για εξέταση και για την τελική πιστοποίηση της αναπηρίας τους από την Υγειονομική Επιτροπή. Εξαιτίας της άνω καθυστέρησης, οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες, καθώς και μετά την εξέτασή τους θα χρειαστεί να περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται. Οι πολίτες αυτοί επίσης δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων για οικονομικές και κοινωνικές παροχές και διευκολύνσεις (όπως απαλλαγή από τέλος ακίνητης περιουσίας) μέχρι να πιστοποιηθεί το ποσοστό αναπηρίας τους.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν Υγειονομικές Επιτροπές – παραρτήματα του ΚΕ.Π.Α. στην πόλη της Καστοριάς και στην πόλη της Κοζάνης και ως εκ τούτου υπάρχει πληθώρα αιτήσεων και ενδιαφερομένων που αναμένουν εξέταση της περίπτωσής τους. Παρά τις ηρωικές πραγματικά προσπάθειες των υπαλλήλων του ΙΚΑ, ο χρόνος αναμονής των ενδιαφερομένων – σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων των συλλόγων ατόμων με αναπηρία – από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους κυμαίνεται από 5 έως 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 07/27-06-2012 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία ο Αντιπεριφερειάρχης έχει ορισθεί πρόεδρος, αποφασίσθηκε ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό με κύριο αίτημα την επιτάχυνση διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης αναπηρίας από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΚΕΠΑ, αλλά και συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τον Υπουργό για να του εκθέσει το μέγεθος του προβλήματος.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης απηύθυνε έκκληση προς τον Υπουργό και ζήτησε «με το δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, ζουν αποκλειστικά και μόνον από τα επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας και αδυνατούν να καλύψουν τις άμεσες και βιοτικές ανάγκες τους, αλλά και το ότι όλη η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα,

1) Την ίδρυση ΚΕ.Π.Α. σε όλες τις πόλεις που αποτελούν πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή και στις πόλεις των Γρεβενών και Φλώρινας. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τόσο την αποσυμφόρηση του μεγάλου όγκου των αιτήσεων όσο και την αποφυγή των αναγκαστικών μετακινήσεων των ενδιαφερομένων, που αδυνατούν για λόγους οικονομικούς αλλά κυρίως αδυναμίας μετάβασης λόγω της αναπηρίας τους.

2) Την απλοποίηση με κάθε τρόπο των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να     σταματήσει η μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία οι συντάξεις και τα επιδόματα αποτελούν το μοναδικό τρόπο επιβίωσης».