Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή φορέων, επιχειρηματιών και πολιτών σε Συνάντηση Εργασίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 μας αφορά όλους, γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη, την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την απασχόληση. Διαθέτει νέα ειδικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία, τα οποία διαμορφώνουν τις συνθήκες αξιοποίησης του.

Κυρίαρχη θέση στο νέο ΕΣΠΑ έχει η ενίσχυση κάθε μορφής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, μέσα από επιλογές περισσότερο προσαρμοσμένες στα δυνατά σημεία της Περιφέρειας (έξυπνη εξειδίκευση).

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει την προσπάθεια να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα (τελική φάση σχεδιασμού) καλεί όλους όσους μπορούν να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις, σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί όσο το δυνατό περισσότερο η περιφερειακή μας οικονομία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής προσκαλεί, κάθε ενδιαφερόμενο στη συνάντηση εργασίας για το σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σκοπός της νέας συνάντησης είναι αφενός η ενημέρωση για την πορεία του σχεδιασμού και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων – κατάθεση των τελικών προτάσεων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κεντρικών φορέων για την ενημέρωση της πορείας και των κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και το συντονισμό των ενεργειών του αναπτυξιακού σχεδιασμού της νέας περιόδου 2014-2020.

Χώρος Συνάντησης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Αίθουσα Αμφιθεάτρου

Ημερομηνία

17/01/2014

Ημέρα

Παρασκευή

Ώρα Έναρξης

11:00 πμ

Εκτιμώμενη Διάρκεια

4 ώρες

Πρόγραμμα Συνάντησης

10:45 – 11.00

Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:10

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή

11:10 – 11:30

Παρουσίαση Πορείας σχεδιασμού της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης (Προϊστάμενος ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας)

11:30 – 11:50

Παρουσίαση του Σχεδίου της Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τεχνικός Σύμβουλος ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11:50 – 13:00

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)/Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας (ΓΓΕΤ)

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

13:00 – 15:00

Τοποθετήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Για κάθε πληροφορία απευθύνεστε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή κο Η. Μουρατίδη τηλ.: 2461053948, email: imouratidis@mou.gr