Αναβαθμίζονται τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Σε τρεις νέες εντάξεις έργων προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού Νοσοκομείων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια 2 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τα Νοσοκομεία Μαμάτσειο και Μποδοσάκειο προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €), για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €) και για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς προϋπολογισμού τετρακοσίων εικοσιτριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (423.210 €).

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τα συγκεκριμένα έργα θεωρούνται άκρως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κατ επέκταση για την αρτιότερη περίθαλψη των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Στον τομέα της υγείας όπως ανέφερε ο Γιώργος Δακής έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια η οποία οδήγησε στην πλήρη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υπερσύγχρονο εξοπλισμό των Νοσοκομείων της Περιφέρειας.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής προχώρησε στην προέγκριση δημοπράτησης έξι ακόμη έργων που αφορούν εξοπλισμό Νοσοκομείων.

Ειδικότερα, την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα εφτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (750.710 €), την προμήθεια ψηφιακού τομογράφου τύπου Β στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €), καθώς και την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μονάδων εντατικής φροντίδας Νοσοκομείων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στη Δυτική Μακεδονία προϋπολογισμού εφτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (785.000 €). Το έργο προβλέπει τη προμήθεια θεραπευτικού Βιοϊατρικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό της περιοχής.

Η βελτίωση των υπηρεσιών καθιστά αποδοτικότερα και πιο λειτουργικά τα νοσοκομεία καθώς παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου μέσω της ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής περίθαλψης.