5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 24/7/2013 και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 4ης συνεδρίασης
 2. Περιφερειακός δακτύλιος Κοζάνης στο τμήμα από Χ.Θ. 6+000 έως Χ.Θ. 11+750. Εισηγητής : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δβο, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 3. Αντιπλημμυρικά έργα στην ΤΚ Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Εισηγητής : Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 4. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κοζάνης της ΔΕΥΑ Κοζάνης. Εισηγητής : Κων/νος Μπακούσης, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Ε βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 5. Κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τρανοβάλτου-Μικροβάλτου και Λαζαράδων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην ΠE Κοζάνης Εισηγητής : Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 6. ΜΠΕ και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΜΕΤΕ Α.Ε. για το έργο που αφορά α) στην έρευνα κοιτασμάτων λιγνίτη καθώς και των συνοδών έργων αυτής σε χώρο συνολικής έκτασης 2.688,384 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Προσήλιο» της ΤΚ Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Εισηγητής : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δβο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 7. Εκμετάλλευση λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) έκτασης 39.502 τ.μ., σε δημοτικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» της ΤΚ Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ Ε.Ε.» Εισηγητής : Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 8. Εκμετάλλευση λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) έκτασης 21.416,83 τ.μ., σε δημοτικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» της ΤΚ Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.». Εισηγητής : Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 9. «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20,3364 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», στο αγρόκτημα Καστανιάς του Δήμου Βέροιας, στην Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). Εισηγητής : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δ βο,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 10. «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,06 MW, στη θέση «ΤΟΥΜΠΑ» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 11. Αιολικό Πάρκο ισχύος 20,00 MW της εταιρείας ‘QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και συνοδά έργα οδοποιίας στη θέση «Κρυονέρι Σερβίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, στην ΠΕ Κοζάνης. Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 12. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 1» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 13. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 2» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 14. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 3» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 15. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 4» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 16. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 5» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 17. «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 6» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 18. «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 7» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 19. «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 8» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 20. «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 9» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού (πρώην Δ.Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»». Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 21. «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 10» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»» Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 22. «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 11» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.». Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 23. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ΣΗΗ) ισχύος 9,4 ΜWe» της εταιρίας “ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 5 Ε.Ε” στο υπ’ αρ. 161 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ.Μ..». Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 1. «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ΣΗΗ) ισχύος 2,6 ΜWe» της εταιρίας “ ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 E.E ” αγροτεμάχια 257, 258Α, 258Β, 259 και 260 στο αγρόκτημα Αγίας Παρασκευής, της ομώνυμης Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συνολικής εκτάσεως 68.009,00 τ.μ. Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 1. «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση       (ΣΗΗ) ισχύος 3 ΜWe» της εταιρίας “ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 E.E” στα αγροτεμάχια 153, 154, 155, 156 που βρίσκονται στο αγρόκτημα Νίκης, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας, συνολικής εκτάσεως 79.495,00 τ.μ. Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 2. Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 1,668 ΜW, στη κτηματική περιοχή της ΤΚ Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.
 1. Αιολικό Πάρκο ισχύος 39 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.», στην θέση “ΓΚΟΥΡΝΑ”, εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας. Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.
 1. Αιολικό Πάρκο ισχύος 36 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε.», στην θέση “ΟΔΟΝΤΩΤΟ”, εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας. Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.
 1. Αιολικό Πάρκο ισχύος 18 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε.», στην θέση “ΓΟΝΙΜΟ”, εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας. Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.
 2. Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου, ισχύος 1,16 MW στον ποταμό Βενέτικο, στο Τ.Δ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεόδωρου Ζιάκα στο Νομό Γρεβενών, της εταιρείας ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ. Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.
 3. Αιολικό Πάρκο ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι» συνολικής ισχύος 18 MW στις θέσεις «Μαυρολίθαρο/Κορομηλιά» του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.». Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ