Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

 

Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ