Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συμμετοχή στη Δράση 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων » του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» έχει παραταθεί . Ως περίοδος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της σχετικής Πρόσκλησης ορίζεται από 31-05-2013 σε 28-06-2013.

Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας – Διοικητήριο Κοζάνης, 1ος όροφος – Γραφείο 1 ,19 τηλ. 2461351417 , 2461351430 (Αμπατζίδου Ναζλή , Γκιντίκα Μαρία ) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΥΑΑΤ www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας

Γκιντίκα Μαρία