9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις       του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο: Οριστική παραλαβή μελέτης «Δυτικού άξονα- όρια Δυτ. Μακεδονίας/ Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου-Πολυκέρασου Φλώρινας», για το οδικό υποτμήμα Πολυκέρασο- Περικοπή- Νυμφαίο

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 3ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22, του Ν.3614/2007 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση έργου ΕΣΠΑ

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 4ο: Κατάρτιση του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από «Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε. Φλώρινας»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 5ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φλώρινας

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 6ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 7ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης, τροποποίησης έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Νομού Κοζάνης 2007-2011 στα πλαίσια του Τέλους Ανάπτυξης με προτείνοντες φορείς τους αντίστοιχους ΟΤΑ της Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 8ο: Έγκριση Αναλυτικού Πίνακα Έργων, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 9ο: Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που θα χρηματοδοτηθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2013 

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 10ο: Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της λυθείσας εταιρίας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 11ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ με τίτλο: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Τεχνικού Συμβούλου για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα (2013)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
  3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  4. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.