9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/3/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έργου: (με αναθεώρηση) «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Μεσιανής Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Νίκη Όρια Νομού Λάρισας Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού 1.343.689,22€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Οριστική Μελέτη Κοζάνη –Ρύμνιο – Τριγωνικό» Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή Οικίσκου και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ Αγραπιδιάς»Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης και διάθεσης πόσιμου νερού» Π.Ε Φλώρινας      
 8. Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς με αφετηρία την πρώτη γέφυρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης) επί της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς μέχρι 260μ. κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο Καστοριάς – Γρεβενών», καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φιαλών νερού των 10 λίτρων μια χρήσεως για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και Π.Ε       Κοζάνης για το έτος 2014 με αριθ. Διακήρυξης 9/2014
 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014 με αριθ. Διακήρυξης 3/2014
 11. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 140.000,00€ για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ –Εδρα – και β) Έγκριση της διενέργειας Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα(30) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ Προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 11.473,94 € για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας), καθώς και έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών(3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 13. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013 -2014» Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την ανακατασκευή της ιστοσελίδας της Π.Δ.Μ και Δημιουργία μητρώου μαθητικών μεταφορών
 15. Έγκριση ή μη του από 20/02/2014 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Καστοριάς προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση του αριθμ. 3 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτού υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2014 προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 17. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αντικατάσταση στέγης αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αντιπλημμυρική διάβαση στον ποταμό Ξηροπόταμο – περιοχή Κορησού» Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννας» Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Αντιμετώπιση Καταστροφών από Θεομηνίες Β΄Φάση» Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο Δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 24. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1835/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ
 25. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1836/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ
 26. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1837/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ
 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 150.350,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Φεβρουάριο του 2014
 28. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 43.597,93€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή διαφόρων έργων
 29. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€
 30. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητων παραβόλων για έκδοση επαγγελματικής άδειας συνολικού ποσού 42,00€
 31. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας
 32. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην 4η Διεθνή Έκθεση Γούνας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 27 έως 30 Μαρτίου
 33. Έγκριση δαπάνης συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες ΠΔΜ
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μεταχρωματικό έλκος του Πλατάνου: μια καταστρεπτική ασθένεια που απειλεί τα πλατάνια της Ελλάδας» Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 41. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης
 42. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της ΠΔΜ
 43. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς
 44. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης για τη περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς», καθώς και του σχετικού πρακτικού κλήρωσης για της συγκρότηση της επιτροπής διενέργειάς του

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.