9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Γιάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

 5. Νίκου Αντώνιο

 6. Σημανδράκο Ευάγγελο

 7. Δούφλια Αγλαΐα

 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/3/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών για την «Προμήθεια 30 (τριάντα) τόνων ακρυλικού χρώματος, για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού 60,000,00€ (πλέον Φ.Π.Α)

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών για την «Προμήθεια 45 (σαράντα πέντε) τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ» προϋπολογισμού 45.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α)

 4. Λήψη απόφασης σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Νομού Κοζάνης»

 5. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 15ης Φεβρουαρίου 2012 του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοϊου» Π.Ε Κοζάνης

 6. Έγκριση χρηματοδότησης και έγκριση του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση θαλάμων στα παλιά χειρουργεία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης » Π.Ε Κοζάνης

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 8. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδού Πεντάλοφου – Δίλοφου» Π.Ε Κοζάνης

 9. Έγκριση γενική παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 10. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης» & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Π.Ε Κοζάνης

 11. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Κοζάνης Κρόκου (β΄ φάση)» Π.Ε. Κοζάνης

 12. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Τμημάτων των Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης

 13. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση από Χ.Θ + 0 550 έως Χ.Θ + 1 550 στο δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 14. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Σερβίων» 3η Σ.Σ.Ε Π.Ε Κοζάνης

 15. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Αποδυτηρίων Αθλητικού Κέντρου Μαυροδενδρίου» Π.Ε Κοζάνης

 16. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες άρδευσης στον ΤΟΕΒ Δ.Δ. Κλήματος» Π.Ε Κοζάνης

 17. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)» Π.Ε Κοζάνης

 18. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή κυκλοφοριακού κόμβου εισόδου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε Κοζάνης

 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Διλόφου» Π.Ε Κοζάνης

 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου» Π.Ε Κοζάνης

 22. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε Κοζάνης

 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή τοιχίου στο κοινοτικό κατάστημα του Τ.Δ. Μεσοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας

 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Σήμανση επ. οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας 2010» Π.Ε Φλώρινας

 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Φλώρινας »

 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας»

 27. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας Π.Δ.Μ –Περιοχή Ζ.Ε.Π για το έτος 2012

 28. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων τςη Π.Δ.Μ και Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2012 με αριθμ. Διακήρυξης 3/2012

 29. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ για το έτος 2012 με αριθμ. Διακήρυξης 14/2011

 30. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας επτά (7) φωτοτυπικών Μηχανημάτων Π.Ε Φλώρινας

 31. Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012

 32. Έγκριση καταβολής οφειλόμενων εισφορών ΙΚΑ για τον υπάλληλο της Π.Ε Καστοριάς κύριο Κυριαζόπουλο Στέργιο

 33. Έγκριση δαπάνης που αφορά την διαδικασία προετοιμασίας – πιστοποίησης /επιβεβαίωσης ISO της Π.Δ.Μ

 34. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην 2η Διεθνή Έκθεση Γούνας FUR EXCELLENCE IN ATHENS 2012 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 28 με 31 Μαρτίου 2012

 35. Έγκριση δαπάνης που αφορά συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην 5η έκθεση ελαιόλαδου & ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά στις 6,7 και 8 Απριλίου 2012

 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 42. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

 43. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης ελέγχου της σύμβασης «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών»

 44. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 Π.Ε. Γρεβενών

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας