750 χιλιάδες ευρώ για τον εξοπλισμό των ειδικών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης. Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή η έγκριση δημοπράτησης του έργου.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Το πράσινο φως με την έγκριση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, πήρε ο Δήμος Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €).
Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (31) σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στα διοικητικά του όρια, ώστε αυτά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

«Είναι περισσότερο όσο ποτέ απαραίτητο ακόμη και μέσω της οικονομικής κρίσης να βελτιώνουμε την υποδομή των σχολικών μονάδων» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και πρόσθεσε «με το έργο αυτό εξοπλίζονται με τον αναγκαίο βασικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό τριάντα μία (31) από τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, ενέργεια που αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα για την ολοκληρωμένη λειτουργία τους, με άμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό σύστημα της ειδικής αγωγής για τους εργαζόμενους στον τομέα και κυρίως για τους μαθητές που θα εκπαιδευτούν ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και η πρόληψη των κινδύνων και αποκλεισμών που απειλούν την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη των ΑμεΑ».
Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου τα ειδικά σχολεία θα εξοπλιστούν με έπιπλα, συσκευές ήχου και εικόνας, διαδραστικούς πίνακες, όργανα φυσιοθεραπείας, γυμναστικής, αθλοπαιδιών, ψυχοκινητικής αγωγής, κεραμικής, ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα όπως επίσης και με προβλήματα όρασης.