6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/02/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της      2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο      Ύδρευσης Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο      δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση      «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών      διευθέτησης ομβρίων Περιβάλλοντος χώρου Φυλακίου» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος      επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλαμπούτου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του      Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας»
 7. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση      δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση      δαπάνης για την «Εκτέλεση δειγματοληψίας με γεωτρύπανο στα πλαίσια      διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για την κατασκευή Β Φάσης της οδού Κοζάνης      – Ρυμνίου» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση      δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση στην εκδήλωση      «Καρναβάλι Ξινού Νερού» του ΠΕΣ Ξινού Νερού Φλώρινας
 11. Έγκριση      πληρωμής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση      ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονονικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

  

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.