51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 31 / 12 / 2012 και ώρα 14:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), καθότι κλείσιμο του έτους, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 9.500,00€ του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 10.000,00€ του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, κατανομή πιστώσεων έτους 2012 για την υλοποίηση δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4
 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 7.500.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 για την πληρωμή έργων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)
 5. Έγκριση αποδοχής ποσού 420,00€ του προγράμματος Επιτήρηση των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων των κτηνοτροφικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
 6. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειακών συμβούλων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2012
 7. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2012
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14η/2012
 9. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 10. Άσκηση αίτησης ακύρωσης και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7. Μ.Μ.Ε.