4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 5/2/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Βουνού Καστοριάς»
 3. Έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημορπασίας του έργου: «Βελτίωση οδού από Γέφυρα έως Οικισμό Αγίας Άννας» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση του πρακτικού για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνίες» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή –συντήρηση- διαμόρφωση – επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων Π.Υ Φλώρινας»
 6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Π. Ε Κοζάνης για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Π.Δ.Μ (έδρα) –Περιοχή Ζ.Ε.Π – για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε Κοζάνης και της Π.Δ.Μ (έδρας) για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 11. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του από 17/12/2012 πρακτικού του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 12. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του από 17/12/2012 πρακτικού του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan ’’FIRESHIELD’’» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) GreeceFYRoM, με κωδικό έργου ΠΔΕ 2012 ΕΠ30580004 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος, καθώς και των όρων της διακήρυξης
 14. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών περιόδου 2012-2013
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 16. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και ορισμός υπολόγου
 17. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη και ορισμός υπολόγου
 18. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων για ΚΤΕΟ των αυτ/των της Π.Δ.Μ και ορισμός υπολόγου
 19. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κάρτας καυσαερίων και ΚΤΕΟ των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων –Έδρας και ορισμός υπολόγου
 20. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προκαταβολή τιμολογίων που αφορά καύσιμα κίνησης   και ορισμός υπολόγου
 21. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης Πολιτικών Υπαλλήλων στη σχολή ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και ορισμός υπολόγου
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης για προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών σήμανσης και μικροϋλικών εργοταξίου της Δ.Τ.Ε (εδρας) της Π.Δ.Μ
 24. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο 4 «Κοζάνης – Όρια Ν. Ημαθίας»
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Κοζάνης για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για τη φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για το έτος 2013
 31. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού – Ραγκουτσάρια 2013
 32. Έγκριση δαπάνης για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην Π.Ε Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καλαθιού με παραδοσιακά προϊόντα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στην Καστοριά
 34. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.