2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10

2.Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  

                 έτους 2012.

Εισηγητής: ο   Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

1.Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2.Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

3.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4.Δήμοι Π.Δ.Μ.

5.Πολιτικά Κόμματα

6.ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1.Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2.Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

3.Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.