4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (20-2-2012)

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (20-2-2012)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο «Βούρινος Ι»,συνολικής ισχύος 46 MW  στις θέσεις «Σαμάρι – Γυμνή Κορυφή» των Δήμων Σιάτιστας και Κοζάνης του Νομού Κοζάνης» από την εταιρεία «Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι Α.Β.Ε.Ε.» (pdf).

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου «Βούρινος ΙΙ» συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Νεράιδα – Πύργος – Μεγάλη Πέτρα» των (πρώην) Δήμων Σιάτιστας, Κοζάνης και Αιανής, του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 3ο:  Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Παραλλαγές τμήματος υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ Α.Ε. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου περιοχής Ορυχείου ΝΔ Πεδίου Πτολεμαΐδας, ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε.».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,   κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 4ο:   Συζήτηση με αφορμή το επικίνδυνο νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών που κατατίθεται το επόμενο διάστημα στη βουλή με τίτλο: «Κώδικας Ναρκωτικών».

Εισηγήτρια: η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Αντωνία Χόλμπα

Θέμα 5ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, πλύσης και θραύσης αδρανών υλικών της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» ιδιοκτησίας Σ. Μπαχαδέρογλου και Κ. Γάρος».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 6ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χειμάρρου Μορνιώτικου ανάντη Χ.Θ 14+000, στους Νομούς Πιερίας – Λάρισας και Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 7ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Ερευνητικές εργασίες προς διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτικό λατομικό χώρο, εμβαδού 21.416.83 τ.μ., της εταιρείας Λατομεία ΕΠΕ, στη θέση «Ασβεσταριά» της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, στο Νομό Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 8ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ρέματος εντός του οικισμού Ιεροπηγής, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, της Δ.Ε. Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 9ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αγίου Αντωνίου στη θέση «Λιβάδια» του αγροκτήματος Δ.Δ. Αγίου Αντωνίου του Δήμου Κορεστείων, Νομού Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 10ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 7500 ενήλικων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΕΠΕ»».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 11ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοκήπων, στη Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, στο Ν. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς