48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/ 12 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Επανεξέταση της υπ αριθμ. 1438/2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί οριστικοποιήσεως του καταλόγου των συμμετεχουσών στο επόμενο υποστάδιο της αξιολογήσεως και βαθμολογήσεως τεχνικών προσφορών του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» συνέπεια ασκήσεως ειδικών διοικητικών προσφυγών και αιτήσεως ακυρώσεως Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – πλακόστρωση δρόμων στα Τ.Δ Νυμφαίου και Λεχόβου» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Υδρούσας» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στην κτηνοτροφική περιοχή Λεχόβου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο 12 Π.Ε Καστοριάς στο Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Διασταύρωση Χρυσής» Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βέλος Ν. Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 9. Κατακύρωση ή μη του από 5/12/2012 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για τις εργασίες αποχιονισμού της Π.Ε Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2012-2013 για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση Εξουσιοδότησης των πάσης Φύσεως Ν.Π.Δ.Δ – Ιδρυμάτων για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων και καυσίμων έτους 2013 Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση Παράτασης ισχύος συμβάσεων των διαγωνισμών προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης
 12. Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης γι ατις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων των διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Π.Δ.Μ (έδρα) και Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων της Π.Δ.Μ και Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση νέων δρομολογίων με απευθείας αναθέσεις Π.Ε Καστοριάς για την μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 21. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια υλικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 22. Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.