47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της μελέτης «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ένσταση της εταιρείας Ιωάννης Τρούβας και ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του από 7/10/12 πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 20ης Δεκεμβρίου 2011 του έργου: «Τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης και τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου από Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων έως Είσοδο Οικισμού Καρδιάς» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ασβεστόπετρας» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Λήψη απόφασης για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην Ε.Ο Κοζάνης – Αιανής (Πρωτοχώρι)» Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο ΕΠΑΛ Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου» Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δρόμος Πεύκο – Μυροβλήτη- Πευκόφυτο –Χρυσή –Γέφυρα Επταχωρίου Υποέργο 2: Κατασκευή του αδιάνοιχτου και ημιτελούς τμήματος» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 3 Ολοκλήρωση δρόμου Νεστόριο –Πεύκο- Πευκόφυτο» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών διαγωνισμών Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης Π.Δ.Μ. για το έτος 2012
 13. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 22.466,25€ του προγράμματος Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου έτους 2011
 18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 988.751,05€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών για τον μήνα Δεκέμβριο 2011
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 409.213,01€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών για το μήνα Δεκέμβριο 2011
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 560.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ – 005/3 – 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. μηνός Δεκεμβρίου 2011 για την πληρωμή του έργου «Ύδρευση οικισμών επαρχίας Βοϊου Ν. Κοζάνης»
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 108.900,00€ του προγράμματος: ΣΑΕ-205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή διαφόρων έργων.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας