46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών από την «Προμήθεια 180 tn ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης/Λάρισας και Γρεβενών –όρια Νομών Γρεβενών/Τρικάλων», Προμηθευτής, «ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε» Π.Δ.Μ.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ένσταση της εταιρείας Ιωάννης Τρούβας και ΣΙΑ Ο.Ε για τον διαγωνισμό του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση χρηματοδότησης και τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Τεχνικού και Τσιμεντόστρωση Τμήματος επί της οδού Πλατανόρευμα – Αγία Παρασκευή» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς και τον τρόπο πληρωμής του τεχνίτη για την αποκατάσταση βλάβης στην κεντρική θέρμανση του κτιρίου της πρώην Ν.Α Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης και για τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομής σε οδό στο ύψος από την Χ.Θ. 9,6 έως Χ.Θ. 11,5 του τμήματος Κοζάνης – Σέρβια της Ε.Ο. 3 Τμήμα Κοζάνης – Όρια Νομών Κοζάνης – Λάρισας» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης και για τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης σε παρακαμπτήρια οδό Τμήματος της Ε.Ο.3 Τμήμα Κοζάνη – Όρια Νομών Κοζάνης – Λάρισας» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου του προγράμματος κεντρικών αυτοτελών πόρων 2011 της Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ- ΠΟΡΙΑΣ» αναδόχου ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2012. Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό σχετικά με την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» του τμήματος Προμηθειών της Π.Ε Γρεβενών
 12. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών» περιόδου 1-1-2012 εως 31-12-2012 Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση του πρακτικού του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Αλατιού Οδικού Δικτύου – ΧΥΜΑ, προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Γρεβενών Αντιμετώπισης φαινόμενων παγετού – αποχιονισμού περιόδου 2011-2012» Π.Ε Γρεβενών
 14. Έγκριση του αρ. 14/14-12-2011 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου –μισθωτή «για μίσθωση τριών Πολυεργατών, με Λεπίδα και Αλατιέρα ισχύος από 250 HP και άνω τετράτονη για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του Ε.Ο.Δ. της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση δίμηνης παράτασης της σύμβασης Προμήθειας πετρελαίου Θέρμανσης-Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνη Αμόλυβδη, της σύμβασης προμήθειας Λιπαντικών και της σύμβασης για τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 12.181,70€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ μηνός Δεκεμβρίου 2011
 17. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 8.221,94€ από εισπράξεις τελών εξελέγξεως από 1/1/2010 έως 31/12/2010, υπέρ των υπηρεσιών Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων
 18. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. 98.720,00€ επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών για οφειλές προς τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών Β΄ τριμήνου του έτους 2011
 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής 12.650,00€ επιχορήγηση για την μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών του φορέα 073 Υπηρεσιών Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 20. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ 9/2011
 21. Έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στην έκθεση της Ουτρέχτης Ολλανδίας και έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του περιπτέρου με την εταιρεία Οικοτουρισμού Βιτσίου
 22. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εορταστικών εκδηλώσεων, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεάπολης Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση αναβίωσης του Χριστουγεννιάτικου εθίμου εθίμου «Μπουμπουσάρια» με το Τουριστικό Σωματείο Εράτυρας Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της 7ης Οδοντιατρικής Συνόδου Δυτικής Μακεδονίας με τον Οδοντιατρικό Σύλλογό Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης
 25. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της «Γιορτής Τσιγαρίδας», με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βελανιδιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των Χριστουγενιάτικων Εκδηλώσεων, με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Σερβίων Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση Δαπάνης για αγορά και διάθεση τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση Δαπάνης Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 33. Έγκριση Δαπάνης Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας 2012.
 35. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας 2012.
 36. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και καταγραφή ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού, που μισθώθηκαν από τη Π.Ε. Φλώρινας κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012.
 37. Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 38. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 39. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 40. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής στήριξης της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας