3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/1/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 3.470.000,00€ Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2013»
 4. Αναμόρφωση της με αριθ. 1308/2-10-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αρ. 12/2012 (αρ. πρακτικού 9) απόφασης της επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού», προϋπολογισμού 916.000,00€ στην αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση
 5. Έγκριση του πρακτικού 4 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου»
 6. Επαναδημοπράτηση του έργου : «Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού δαπάνης» 403.561,98€ Π.Ε. Φλώρινας
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2013
 8. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, για την συγκρότηση των επιτροπών α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων και β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων
 9. Συγκρότηση επιτροπής α) Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013, β) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013 και γ) Ελέγχου ενστάσεων της Π.Δ.Μ. . (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην μετακίνηση του ΓΕΦ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Σπάθης στο ΟΑΚΑ
 11. Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

     – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.