3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 5/6/2013 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τροποποίηση των συνοδών έργων της μονάδας τριβής-κοσκίνισης λιγνίτη, στη θέση «ΛΑΒΑ» της Ο.Π. 50 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».

Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Ηλιοθερμικός Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 1,3 MW της εταιρείας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Σιφάρι» της Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου.

Εισηγητής : Τσίμπλινας Δημήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Τροποποίηση της ΜΠΕ του έργου «Χάραξη οδού Πτολ/δας-Δυτ.Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας.

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση σταθ                                     μού ηλεκτροπαραγωγής από καύση Βιομάζας ισχύος 999 kw της εταιρείας ΄Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄ στο υπ΄ αριθμ. 169 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης στο Νομό Κοζάνης

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Λειτουργία δικτύου Διανομής-Μεταφοράς και των εγκαταστάσεών του της Τηλεθέρμανσης Πτολ/δας και κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του δικτύου διανομής στις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V και τον οικισμό Ν. Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Μπακούσης Κων/νος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Κατασκευή νέας Επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής-Κοζάνης) μήκους 10,6 Km στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ΤΚ Ακρινής του Δήμου Κοζάνης. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΗ Α.Ε.

Εισηγητής : Τσίμπλινας Δημήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Σχέδιο διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Ηπείρου.

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Σχέδιο διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Θεσσαλία

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρι Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός           Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο, συνολικής ισχύος 522 MW, αποτελούμενος από επτά (7) Αιολικά Πάρκα».

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Βελτίωση Δασικής Οδού από το Επταχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Καστοριάς προς Σαμαρίνα μήκους 15.289 μέτρων, ως προς τη δημιουργία δανειοθαλάμων για τις ανάγκες του έργου. Φορέας Υλοποίησης του έργου ο Δήμος Νεστορίου Καστοριάς.

Εισηγήτρια : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Π.Ε Καστοριάς

11. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 1,1 MWp της εταιρείας ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 2 ΕΕ στο Δ.Δ. Χιλιόδενδρου.

Εισηγήτρια : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Βελτίωση της Δημοτικής Οδού Αγ. Παρασκευής – Βασιλίτσας – Όρια Νομού Γρεβενών» στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μήκους 19.753 m. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος Γρεβενών.

Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Τροποποίηση ΜΠΕ του έργου: ΕΕΛ με τεχνητούς υγροτόπους της Τ.Κ.Ασπρογείων της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος    

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 39,95 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στην θέση “Αγνάντι-Ίσωμα-Θαμνότοπος”, εντός του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος    

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 22 MW και τα συνοδά αυτού έργα, στη θέση «ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ» στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας (Π.Ε. Φλώρινας).

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος    

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 11 Α/Γ, συνολικής ισχύος 22 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΝΑΝΤΙ Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Αγναντι» του Δήμου Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας και του Δήμου Καστοριάς στην ΠΕ Καστοριάς της Π.Δ Μακεδονίας.

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος    

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΕΕΛ Νυμφαίου και κεντρικός αγωγός αποχέτευσης στην Τ.Κ.Νυμφαίου της ΠΕ Φλώρινας

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος    

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

18. Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου