19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 4/6/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Κατασκευή WC Α.Μ.Ε.Α ειδικού εργαστηρίου Κοζάνης»
 3. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπόταμου» Προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 ευρώ.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας».
 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Εξωραϊσμός- Εξυγίανση τοιχείου όπισθεν κτηρίου Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δύο βρυσών στο Τ.Δ. Αετό» Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.500 € περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 9. Έγκριση του με αρ.3/9-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης αλληλογραφίας με COURIER» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Έγκριση του με αρ.4/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Έγκριση του με αρ.5/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη προμηθευτή «Διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών» για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Έγκριση του με αρ.6/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών υλικών» για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Έγκριση του με αρ.7/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη προμηθευτή «Για είδη καθαριότητας» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια είκοσι τόνων ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για εργασίες του Επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών των οχημάτων της Δ.Τ. Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 16. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Πλευρική Αποψίλωση Φυτοκάλυψης Εθνικού Οδικού Δικτύου» της Δ.Τ Έργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπάνης για τη εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου»της Δ.Τ Εργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση δαπάνης για την μηχανογράφηση του ΚΤΕΟ Κοζάνης και την προμήθεια συσκευών μέτρησης
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οργάνου παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών για τις ανάγκες εξοπλισμού του αύλειου χώρου του 1ου Ιωαννίδειου Νηπιαγωγείου Σιάτιστας
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 3ου και τελικού εξοφλητικού λογαριασμού στον ανάδοχο μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μελέτη Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μουσικοφιλολογικό σύλλογο Αρμονία Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Λέυκης Π.Ε Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον όμιλο πολιτιστικής ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις» Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωτεινής Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις αναβίωσης του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ από τον σύλλογο Θρακιωτών Φιλώτα
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΣ- ΟΑΕΕ.
 36. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 37. Έγκριση της εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειαρχή Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.