37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο 
 2. Γιάτσιο Ιωάννη 
 3. Γιαννάκη Βασίλειο 
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο 
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19/10/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Οριστική παραλαβή της επικαιροποίησης της μελέτης « Βελτίωση Οδικού τμήματος Διασταύρωση Πρεσπών – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού και των όρων της σχετικής διακήρυξης για την «Μίσθωση τριάντα δύο (32) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012».
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση τριάντα δύο (32) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012».
 5. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: « Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Υ Φλώρινας»
 6. Έγκριση Απόφασης ανάθεσης της υπηρεσίας : « Τεχνική Στήριξη για τον Ταμιευτήρα Παρορίου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση Απόφασης ανάθεσης της μελέτης : «Μελέτη ευστάθειας δεξιού αντερίσματος Ταμιευτήρα Παρορίου Π.Ε Φλώρινας»
 8. Έγκριση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5 χ 5 – Θέση Μέρας Π.Ε Γρεβενών»
 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5 χ 5 – Θέση Μερας Π.Ε Γρεβενών»
 10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Βράχου» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση της εξαιρετικής απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κάλυψης Αναγκών Π.Ε Γρεβενών»
 12. Έγκριση Ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή κυκλοφοριακού κόμβου εισόδου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση χρηματοδότησης, έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης και έγκριση των όρων της πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης « Τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό» Π.Ε Κοζάνης
 14. Ψήφιση Πίστωσης που αφορά την αμοιβή των μελών Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεσης της με το κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας από τους ΚΑΠ της Π.Ε Κοζάνης
 15. Ψήφιση Πίστωσης που αφορά την αμοιβή των μελών Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεσης της με το κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας από τους ΚΑΠ της Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου για το « Καστανοπάζαρο» Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 19. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση Δαπάνης Δημοσιών Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση Δαπάνης ενόψει πραγματοποίησης Συνάντησης – Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας στην Π.Ε Καστοριάς
 25. Έγκριση Δαπάνης ενόψει εκδήλωσης «Γιορτή Αιμοδοσίας», από το Σύλλογο «Η Μελωδία της Καρδιάς» Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση Δαπάνης ενόψει εκδήλωσης του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου « Φουντουκλή – Χλόη » Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση Δαπάνης αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Ελληνικών και Αλλοδαπών οχημάτων Π.Ε Καστοριάς\
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. Π.Ε. Φλώρινας
 29. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση διαδικασία ανάθεσης με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316 και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Οδοποιίας από τη διασταύρωση Βεύης έως τη συμβολή της Νέας Οδού προς Φλώρινα (μέσω Αμοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

1. Αντιπεριφερειάρχες.

2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

3. Εκτελεστικός Γραμματέας

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.