36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Πάτρα Βασίλειο
  2. Γιάτσιο Ιωάννη
  3. Γιαννάκη Βασίλειο
  4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
  5. Νίκου Αντώνιο
  6. Σημανδράκο Ευάγγελο
  7. Δούφλια Αγλαΐα
  8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 12/10/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με προσκόμιση προσφορών για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου 2011, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 60.000,00 (πλέον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με προσκόμιση προσφορών για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου 2011, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 60.000,00(πλέον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή οδού Καλύβια Ντέτσιου – Σαμαρίνα» Π.Δ.Μ.

5. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 19ης Σεπτεμβρίου 2011 του έργου : «Βελτίωση του οδικού δικτύου στην περιοχή των οικισμών Κρανοχωρίου και Πτελέας» προϋπολογισμού 1.770.000,00€» Π.Δ.Μ.

6. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: « Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΚΑΠ 2011 Π.Ε Γρεβενών

7. Έγκριση επανάληψης της δημοπρασία του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών

8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων Κοσματίου» Αναδόχου Στάμου Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε Γρεβενών

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Συντήρησης Εκκλησίας & Κοιμητηρίου Κυπαρισσίου» Αναδόχου Τόλιου Ιωάννη Ε.Δ.Ε Π.Ε Γρεβενών

10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακαίνιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών» Αναδόχου Ξενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε Γρεβενών

11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αετιάς» Αναδόχου Τολίκας Στέργιος Π.Ε Γρεβενών

12. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου » Αναδόχου Κωσταρέλας Γ. Ευάγγελο Ε.Δ.Ε Π.Ε Γρεβενών

13. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»

14. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Βορειοδυτικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»

15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου / Υποέργο 3: Ολοκλήρωση δρόμου Νεστορίου – Πεύκο – Πευκόφυτο», αναδόχου ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ Π.Ε Καστοριάς

16. Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης καθώς και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου « Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας στο τμήμα εξόδου Κοζάνης προς Κοίλα» Π.Ε Κοζάνης

17. Λήψη απόφασης επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες άρδευσης στον ΤΟΕΒ Δ.Δ Κλήματος» Π.Ε Κοζάνης

18. Έγκριση προμήθειας πρωτογενούς άλατος για τη επαρχιακή οδοποιία της Π.Ε. Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2011-2012

19. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πρωτογενούς άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2011-2012»

20. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή πρωτογενούς άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2011-2012» Π.Ε Κοζάνης

21. Έγκριση του Πρακτικού επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμών Υλικών Η/Υ για την Κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Γρεβενών»

22. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεση της οργάνωσης του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Οδικό δίκτυο και τροχαία ατυχήματα με μεγάλα θηλαστικά» στα πλαίσια του προγράμματος LIFE « Βελτίωση των προυποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε Καστοριάς

23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης

24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ Δήμου Ασκίου» Π.Ε Κοζάνης

25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Κατασκευής ιστοσελίδας της Π.Δ.Μ και κατασκευής πρότυπης ηλεκτρονικής σελίδας Περιφερειακής Ενότητας ( χρήση ΠΕ Φλώρινας )»

26. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης στη συνδιοργάνωση της Π.Ε Κοζάνης με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιμέρων, σε συμμετοχή στις εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και στην 27η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας από τους ΚΑΠ της Π.Ε Κοζάνης

27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

28. Έγκριση Δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

29. Έγκριση Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών Σχολικού Έτους 2010-2011 Π.Ε Καστοριάς

30. Έγκριση Δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

33. Έγκριση και αποπληρωμή δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

34. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

35. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση Π.Ε. Κοζάνης

36. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.

37. Έγκριση Παροχής Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο

38. Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη υπαλλήλου της Π.Ε Γρεβενών

39. Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη υπαλλήλου της Π.Ε Γρεβενών

40. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ.

41. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

1. Αντιπεριφερειάρχες.

2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

3. Εκτελεστικός Γραμματέας

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.