35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 10/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. «Έγκριση      του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για      την ανάδειξη αναδόχου για τον Καθαρισμό Ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα      της περιοχής του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού      7.995,00 € για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού      ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό      Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας       Δ.Τ.Ε.(έδρας) της      Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και έγκρισης της διενέργειας του      διαγωνισμού
 4. Έγκριση      πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού      Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες      των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ.16/2015 διακήρυξη)
 5. Έγκριση      πρακτικού Νο 15 που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ.      διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών      πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.      Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016
 6. Έγκριση εξουσιοδότησης      των πάσης φύσεως Ν.Π.Δ.Δ.-Ιδρυμάτων κλπ. για την ανάδειξη προμηθευτών      υγρών καυσίμων περιόδου 2015-2016      Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση      δαπάνης ποσού για την πληρωμή δαπάνης τόκων υπερημερίας του έργου «Πλήρης      κατασκευή ΚΤΕΟ Κοζάνης»
 8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ιστορικού      χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης της      Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δυτικής      Μακεδονίας
 12. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 13. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και      Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της      εκδήλωσης «2ο RALLY sprintΒελβεντού»
 17. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:      ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού      Καστανιάς Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης      Οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.