34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Καρακασίδης Δημήτριος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/09/2015 και ώρα 14:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επικείμενου χειμώνα και την ανάγκη διενέργειας του διαγωνισμού, με θέματα:

 

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της      διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και      μεταφοράς 2.000 τόνων ακατέργαστου αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες      αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου      χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού      164.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

8. Μ.Μ.Ε.