33η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/8/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πίστωσης ποσού 200.000€ (με Φ.Π.Α) και του τρόπου επιλογής αναδόχου, για την μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση πίστωσης ποσού 150.000€ (με Φ.Π.Α) και του τρόπου επιλογής αναδόχου, για την μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση πίστωσης ποσού 150.000€ (με Φ.Π.Α) και του τρόπου επιλογής αναδόχου, για την μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση πίστωσης ποσού 200.000€(με Φ.Π.Α) και του τρόπου επιλογής αναδόχου, για την μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Βοίου Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση Κλεμών στον Αναβατήρα του Χ.Κ Πισοδερίου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του Έργου: «Αντικατάσταση Κλεμών στον Αναβατήρα του Χ.Κ Πισοδερίου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Φρεατίου στην Υδατοδεξαμενή της Δ.Κ Λεχόβου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίου στην Υδατοδεξαμενή της Δ.Κ Λεχόβου» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Κ Νίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 7.500,00€
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Κ Νίκης» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη Τ.Κ Ν. Καυκάσου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη Τ.Κ Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» προυπολογισμού δαπάνης 375.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ.Δ Φλαμπούρου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Ι.Ν Αγ. Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ Φανού» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Αγίας Ευβούλης Δ.Δ Αγίου Παντελεήμονα» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 19. Λήψη απόφασης επί της Ένστασης κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και ΜΠΕ των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων Πρώτης της Ι. Μητροπόλεως Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε Κοζάνης (αριθμ. 17/2014 διακήρυξη)
 21. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1302/2014) με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 22. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 1.428.529,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένους Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 23. Έγκριση του πρακτικού Παραλαβής – Μονογραφής – Αποσφράγισης και Ελέγχου της Επιτροπής των δικαιολογητικών του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014-2015» καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης
 25. Έγκριση ή μη του από 21/8/2014 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενοτήτας Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2014-2015 προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με αριθμό Διακήρυξης 6/2014 Π.Ε Καστοριάς
 26. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αναμνηστικού λευκώματος για τα εγκαίνια   της Στέγης του Ποντιακού Ελληνισμού Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 4.790,12€ ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών των οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεοπώνων, κτηνιάτρων κτλ που διενέργησαν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013
 28. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 135.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Αυγούστου 2014 για την πληρωμή των δύο έργων της Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 1.612.777,20€ του προγράμματος ΚΑΠ- για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 31. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση θυρών στα γραφεία του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Προοδευτικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΕΣ» Κέλλης – Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προωολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε» Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση οικονιμής ενίσχυσης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Παλαιόκαστρο Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπάνης ενός λεωφορείου για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία που εξυπηρετούνται στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Κοζάνης, στην Κατασκήνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης για την μεταφορά των ΑΜΕΑ για το Α΄ εξάμηνο του 2014
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου για ενέργειες που αφορούν την κατασκευή του έργου : « Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης
 38. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη ανακατασκευής του Αγιάσματος του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη της Νέας Νικοπόλεως (Σκαφίδι)
 39. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε πρωτοποριακό πρόγραμμα «BabyBasket» με τον Α.Σ «Δύναμις» Κοζάνης
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 41. Έγκριση Πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 42. Έγκριση δαπανών για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς ΄
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Μ.Μ.Ε.