32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/9/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Κοζάνης »
 3. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση τεχνικών έργων προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ή 162.601,63€ χωρίς Φ.Π.Α. Π.Ε Γρεβενών
 4. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση Οδικού Δικτύου» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 5. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Λάβδας» Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδού Παναγία – Οσίου Νικάνωρος» προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την « Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Γρεβενών
 8. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού Π.Ε Γρεβενών για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση του τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Κυδωνιών Π. Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης ειδών επίπλου για την διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Λάβδας Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση χρηματοδότης του έργου «Δοκιμαστική γεώτρηση για ύδρευση της Τ.Κ Λαζαράδων» προϋπολογισμός έργου: 18.244,10€ με ΦΠΑ ΠΕ Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης παροχής τηλεθέρμανσης του έργου : «Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Κοζάνης»
 13. Έγκριση πληρωμής της δαπάνης παροχής τηλεθέρμανσης του έργου « Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Δ.Δ Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης » ποσού 7.693,09€ Π.Ε Κοζάνης  
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λυχνιών για τον πομπό των μεσαίων της ΕΡΑ Φλώρινας
 15.  Έγκριση δαπάνης ποσού 700€ για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της πορείας ιππέων Βορείου Ελλάδος Ιππικού Συλλόγου Βελβεντού «Άγ. Γεώργιος» από τους ΚΑΠ της Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων ΠΕ Γρεβενών
 21. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση αποδοχής ποσού 40.800,00€ του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους υπαλλήλους
 23. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 1.163.236,52€ του προγράμματος ΚΑΠ-Επενδύσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 26.148,72€ για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2011
 25. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 26. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 27. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση Π.Ε Κοζάνης
 28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών έτους 2011 στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.