31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/9/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έκδοση απόφασης ανάθεσης εκπόνησης της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης και Σταθεροποίηση Κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης –Ιωαννίνων στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση χώρου στην περιοχή Αη- Γιάννης Δ.Δ. Δαμασκηνιάς Δήμου Τσοτυλίου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης έτους 2011» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Προέγκριση δαπάνης συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Ε. Κοζάνης.
 6. ‘Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Ε.Ο. Κοζάνης –Αιανής (Πρωτοχώρι)» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Εργασίες άρδευσης στο ΤΟΕΒ Κλήματος» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας κτηνοτροφικής ποτίστρας στο Δήμο Αγ. Αναργύρων Δ.Δ. Κορησού. Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεση δημιουργίας – εκτύπωσης αφισών στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα- Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών» Π.Ε. Καστοιράς
 10. Έγκριση της απ΄ευθείας ανάθεση του έργου: Βελτίωση γεωφράγματος Αγ. Μηνά Αμυγδαλέων» Π.Ε. Γρεβενών.
 11. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 της προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών»
 12. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης –Αναλώσιμων υλικών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών.
 13. Έγκριση επαναπροκήρυξης του πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης –Αναλώσιμων υλικών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών και συγκρότηση 3/λούς επιτροπής διαγωνισμού πληρωμής δαπανών.Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Αλώνια» Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Οικιστών Εργατικών Κατοικιών «ΚοζάνηVI» Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών « ο Όσιος Βαραδάτος» Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συνδιοργάνωσης των 2ήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού- Λαογραφικού και Αθλητικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ» Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 21. Έγκριση χορηγησης αποζημίωσης του Α.Ν. 513/68 Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2010-2011. Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2010-2011. Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων» Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων ενόψει του εορτασμού της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ρατοπούλεια 2011» με την Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας.
 31. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2011 με το πολιτιστικό σύλλογο Αρμενοχωρίου. Π.Ε. Φλώρινας.
 32. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση κίνησης του Προέδρου του Π.Σ στην Αθήνα .Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.