31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/8/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 8 «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ Σερβίων Δ. Σερβίων – (Β΄ Φάση – Ολοκλήρωση Εργασιών )» της πράξης «Εσωτερικά και Εξωτερικά Δίκτυα Υδρεύσεων Οικισμών Καστανιάς, Βαθυλάκκου, Ιμέρων-Αύρας, Ροδίτη, Μεσιανής και Β΄ Φάσης Σερβίων Δήμου Σερβίων- Βελβεντού» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού 1.750,000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση ή μη της Επαναδημοπράτησης   του έργου: «Βελτίωση Κόμβων Τ.Ε.Ι Κοζάνης» της πράξης «Βελτίωση Κόμβων Τ.Ε.Ι Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.130.000,00€ Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 15ης Ιουλίου 2014 του έργου: «Εργασίες στήριξης πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας της 28ης Ιουλίου 2014 για μίσθωση χορτοκοπτικού μηχανήματος Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 28ης Ιουλίου 2014, για μίσθωση φορτωτή Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως 31-10-2014 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως 7-8-2015 του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Τσακνοχωρίου (Ανθοχωρίου)» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση Ι.Ν. Ν. Καστοριάς» Υποέργο: «Αποκατάσταση στέγης (εργασίες υγρομόνωσης) Ι.Ν. Πέτρου & Παύλου Μεσοποταμίας» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 15. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Σ.Σ. Ιωαννίδη» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ.Δ. Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση του πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινασ
 20. Επανέγκριση διενέργειας και των όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 ευρώ, περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2014
 21. Έγκριση ή μη του από 04/08/2014 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη προσκόμιση τουλάχιστον τριών προσφορών που διενεργήθηκε για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) ραντάρ ταχύτητας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Φλώρινας για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση εξουσιοδότησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Δυτικής Μακεδονίας της Φλώρινας για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριών Β εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (Έδρα) Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Ιώνεια 2014»
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της τελετής εγκαινίων της «Στέγης Ποντιακού Πολιτισμού» με την Εύξεινη Λέσχη Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τον Μορφωτικό Σύλλογο Σκήτης «Εύξεινος»
 30. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων καλοκαιριού με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Μαυροδενδρίου
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας πετρελαίου κίνησης που θα διατεθεί στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Α.με.Α.
 32. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της 27ης Αμφικτιονίας Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής»
 33. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης για το έτος 2014
 34. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οινόης Κοζάνης «Χρύσανθος»
 35. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων χρήσης και κατανόησης των βασικών κανόνων ραδιοεπικοινωνιών μέσω ασυρμάτων, με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της «Γιορτής Φασολιού» με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σισανίου
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στο διήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ» του Πολιτιστικού Συλλόγου – Μορφωτικού Συλλόγου Μεσοχωρίου
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «4η γιορτή πατάτας» του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμοχωρίου
 40. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 42. Άσκηση δικαστικής διεκδίκησης από μισθωτική διαφορά και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. a. Διεύθυνση Οικονομικών

b. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

c. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

d. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Δ/νση Τεχνικών Έργων

b. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

c. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

d. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

e. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.