30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 7 / 8 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στο χώρο του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής», αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας)/Π.Δ.Μ προϋπολογισμού 72.445,22€
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Εκβάθυνση Κοίτης Ποταμού Αμμοχωρίου Αναντι των Παλαιών Σφαγείων» Προϋπολογισμού 10.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Εκβάθυνση Κοίτης Ποταμού Αμμοχωρίου Αναντι των Παλαιών Σφαγίων» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Περίφραξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΤΔ Φλάμπουρου» Προϋπολογισμού 24,600.00€ Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Περίφραξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΤΔ Φλάμπουρου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσια συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα με αριθ. Διακήρυξης 6/2012
 9. Έγκριση πρακτικού πρόχειρού διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού για αντικατάσταση των παλαιών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση του με αριθμ. 8/31-7-2012 πρακτικού της Π.Ε Φλώρινας για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012
 11. Έγκριση Αποδοχής ποσού 44.020,54€ από τα έσοδα άμεσων και έμμεσων φόρων με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων οδοποιίας (1η και 2η δόση του 2012) Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση Συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Καστοριάς του 1ου Βυζαντινού – Μεσαιωνικού Φεστιβάλ καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 13. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 14. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Οινόης Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Τσάρσι» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στις εκδηλώσεις «Αντάμωμα Απανταχού Κρυσταλλοπηγιωτών 2012» του Δήμου Πρεσπών Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στις εκδηλώσεις «15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Μεσοχωρίου Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων Αμμοχωρίου «ΑΠΟΛΛΩΝ», «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Π.Ε Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.