30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 7/8/2014 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. α)Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» κατά του από 16-7-2014 Πρακτικού Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας και β) έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο: Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» Προϋπολογισμού : 445.000,00€ ΠΔΜ
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Ροδοχωρίου (Γεφύρι Τσιούκαρη) Προϋπολογισμού 233.700,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 22ης Ιουλίου 2014 του έργου: «Κατασκευή για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Οδοστρώματος Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Γρεβενών 2014» προϋπολογισμού 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 του έτους 2014 Π.Ε Γρεβενών
 5. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδιάς Γρεβενών» Προϋπολογισμού 36.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου 2ου Γυμνασίου Γρεβενών» προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 7. Έγκριση Διακήρυξης του έργου : «Ηλεκτροδότηση περιοχής Κεφαλόβρυσου Οικισμού Πευκοφύτου» Προϋπολογισμός : 17.500 ευρώ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροδότηση περιοχής Κεφαλόβρυσου Οικισμού Πευκοφύτου» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «1 Αποκατάσταση ζημιών – σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς 2. Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς» Υποέργο: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124) Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Π.Ε Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ξενώνα Ψαράδων» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Υδρούσας» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κορεστεια» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ για το έτος 2014 με αριθμ. διακήρυξης 5/2014»
 15. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών 1) Για την διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων και κανονικών ) για την προμήθεια Αντιπαγετικού Αλατιού για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2) Για την παραλαβή Αντιπαγετικού Αλατιού για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 16. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης «Μεταφορά Μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015» Π.Ε Γρεβενών
 18. Έγκριση ή μη του από 28/07/2014 πρακτικού των λήψεων προσφορών για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου δασοπροστασίας (περιοχές Πευκόφυτου, Αγίας Άννας, Πεύκου Λιβαδοτοπίου, Κυψέλης, Ζούζουλης, Καστανόφυτου, Περιβολιού) προϋπολογισμού 23.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης για Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών περιόδου 2014-2015» καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης
 21. Έγκριση Δαπανών για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ κ. Γιώργου Παπαδόπουλου
 23. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 73.859,50 € σύμφωνα με την υπ αριθμ. 47595/10297/24-7-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
 24. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.194,00€ Σύμφωνα με την αριθμ. 41800/9206/8-7-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ 13/2014
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων – οχημάτων της Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριών Β΄ Εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Έδρα)
 28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2014 του υπαλλήλου Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Έδρα)
 29. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Φωτεινή Σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας ) της οδού Πτολεμαίδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καταστροφέα κλαδιών και χόρτων Π.Ε Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 34. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 38. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του 23ου Φιλολογικού Συνεδρίου «ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 2014» Π.Ε Γρεβενών
 40. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαμαρίνας του 10ου Ανταμώματος Βλαχοχωρίων Πίνδου και έγκριση δαπάνης  Π.Δ.Μ
 41. Έγκριση δαπάνης Φιλοξενίας της Πρέσβειρας της Αυστρίας κατά την επίσκεψη της στην Κοζάνη και τη βλάστη Π.Δ.Μ
 42. Έγκριση πρότασης για έκδοση αναμνηστικού λευκώματος για τα εγκαίνια της Στέγης του Ποντιακού Ελληνισμού και έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ
 43. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική αρωγή υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης
 44. Παραίτηση από ένδικα μέσα Π.Ε Καστοριάς
 45. Άσκηση δικαστικής διεκδίκησης από μισθωτική διαφορά και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση.
 46. Έγκριση δαπανών ΠΔΜ
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 48. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

b. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

c. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

d. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.Δ/νση Τεχνικών Έργων

b. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

c. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

d. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

e. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.