28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 24 / 7 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων φθορισμού για αντικατάσταση των παλαιών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαίδας» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Διοικητηρίου Πτολεμαίδας» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση Ανάκλησης της Απόφασης 165/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, ως προς τον τρόπο επιλογής αναδόχου (απευθείας ανάθεση) για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κήπου» με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3669/08) Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κήπου» με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3669/08) Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) για το έργο : «Συντήρηση Ε.Ο δικτύου Βορειοανατολικής Περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 10. Κατακύρωσης ή μη του από 18-07-2012 πρακτικού (Εξέταση τεχνικών προσφορών) για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σήμανσης» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Έλλαδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης δημοπρασίας επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Οικίσκου στην Γεφυροπλάστιγγα Τοιχίου» Προϋπολογισμός έργου: 10.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση Διακήρυξης του έργου: Κατηγορία – Τομέας «Συντηρήσεις Ε.Ο δικτύου Καστοριάς»Υποέργο «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» προϋπολογισμός 450.000,00€ Π.Ε Καστοριάς.
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατηγορία – Τομέας «Συντηρήσεις Ε.Ο δικτύου Καστοριάς»Υποέργο «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» προϋπολογισμός 450.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου :»Ενίσχυση πυροπροστασίας βουνού Καστοριάς» προϋπολογισμού 43.000,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
 15. Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου :»Ενίσχυση πυροπροστασίας βουνού Καστοριάς» προϋπολογισμού 43.000,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση η μη του πρακτικού δημοπρασίας ανάθεσης του έργου: «Φράγμα ανάσχεσης φερτών υλικών ανάντι του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση η μη του πρακτικού δημοπρασίας ανάθεσης του έργου: «Τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα κτιρίου Π.Ε Καστοριάς»
 18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κάδων απορριμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε Καστοριάς   προϋπολογισμού 12.004,80€
 19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε Καστοριάς 2012 προϋπολογισμού 15.000,00€
 20. Έγκριση της απευθείας προμήθειας ενός (1) κινητήρα του αντλιοστασίου Α2 του αρδευτικού Βατολάκκου» Π.Ε Γρεβενών προϋπολογισμού έως 2.700,00 €
 21. Έγκριση του πρακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την Κάλυψη των Αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 68 του Ν. 3863 καθώς και των φακέλων οικονομικής προσφοράς του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Π.Ε Γρεβενών » ΄΄ ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ Π.Ε Γρεβενών
 23. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ Πελαργού»Π.Ε Φλώρινας
 24. Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου : «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στο Δ.Δ Βαλτόνερων» Π.Ε Φλώρινας
 25. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ Τροπαιούχου»Π.Ε Φλώρινας
 26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών της Π.Ε Φλώρινας για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ»για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012
 27. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων Η/Υ»για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012
 28. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων στην Ε.Ο επί του Δ.Δ Πεδινού»προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 29. Έγκριση της δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης και των τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Εκπόνηση Εδαφομηχανικών μελετών» προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 30. Έγκριση της δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και των τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης : «Μελέτη Μεταβυζαντινών Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγ. Δημητρίου Παρωρίου και Γεννήσεως της Θεοτόκου Κάτω Κλεινών»Προϋπολογισμού 29.689,77€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 31. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την 47η Κατανομή Π.Δ.Μ ποσού 836.722,61€
 32. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού του προγράμματος ΣΑΕ 0758 Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης» ποσού 202.954,28€.
 33. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την μικροβιολογική εξέταση δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κοζάνης ποσού 191,88€
 35. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας μόνιμης ηχητικής εγκατάστασης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης που εξυπηρετεί τις ανάγκες συσκέψεων Σωματείων και Συλλόγων της Ευρύτερης Περιοχής Π.Ε Κοζάνης ποσού 1500€.
 36. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των ετήσιων πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης ποσού 10.000€
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 39. Έγκριση δαπάνης δράσεων Π.Ε. Κοζάνης.
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 44. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 45. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος woman in Net Work for INovation and Entepreneurship – WIN WIN που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) Greece – FYROM, με κωδικό έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ30580005 Π.Ε Φλώρινας
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος Interactive Farmers Sypport System for Efficient water use management –RULAND που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) “ Greece –FYRoM¨, με Κωδικό έργου Π.Δ.Ε. 2012ΕΠ30580006 .
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Ζουζουλιωτών Π.Ε Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο των απανταχού Επταχωριτών Π.Ε Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Αμπελοχωρίου «Άγιος Σπυρίδων» Π.Ε Καστοριάς
 52. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κλεισούρας «Ο Δάρβαρης» Π.Ε Καστοριάς
 53. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Μελά «Ο Παύλος Μελάς» Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας