26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 8/7/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός Φορτωτή με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός Χορτοκοπτικού μηχανήματος με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ΟΣΚ του έτους 2014 Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών», προϋπολογισμού 14.700,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση σχολείων Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αηδονιών (Β΄ Φάση)» » Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 12. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην Αναβαθμισμένη στάθμη Λιμναίων υδάτων» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 167.000,00€
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 16. Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 05/2014 διακήρυξη)
 17. Έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.169,43€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 40.798,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για το έργο «Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου – Λιθιάς – Σταυροποτάμου – Μαυροκάμπου – Γέρμα – Μελά – Ποριάς – Χιλιοδένδρου – Τσάκωνης – Κρανιώνα – Αγ. Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις – βελτίωση Αγροτικών δρόμων και ρείθρων» για τα οικ. έτη 2014 και 2015, καθώς και την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 18. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δνσης Πολιτικής Γης (έδρα)
 19. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δνσης Τεχνικών Έργων (έδρα)
 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2014 των υπαλλήλων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης (έδρα)
 21. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών λατομείου κατηγορίες Ε4 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θραυστού υλικού 3α για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην προμήθεια τροφίμων που θα διατεθούν στις κατασκηνώσεις της Στέγης Παιδιού Κοζάνης «Ο Άγιος Στυλιανός» στον Πτελεό Μαγνησίας
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού του Προφήτη Ηλία με τον Α.Σ. «Ερμής» Ασβεστόπετρας
 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτές της Γης» με την Πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πανηγυρικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κοίλων
 29. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση θερινού εικαστικού εργαστηρίου με το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, τα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης – αφιέρωμα στον πρεσβευτή της ποντιακής μουσικής παράδοσης Γιώργο Αμαραντίδη με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος»
 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων με τον Φ.Σ. «Αναγέννηση» Εράτυρας
 32. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γαλατινιώτικα 2014» με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλατινής
 33. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση «Γιορτής Κρασιού» που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο 9-8-2014, με το Σύλλογο Αμπελουργών Οινοπαραγωγών Σιάτιστας «Ο Άγιος Τρύφωνας»
 34. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 7ου ορεινού αγώνα Ναμάτων
 35. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου ΖΕΠ Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με το Πολιτιστικό Σωματείο οι «Κανακαιρίσοι»
 37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση τριήμερων αγώνων ΤΑΕ KWONDOμε τον Αθλητικό Σύλλογο Εορδαΐκής Δύναμης Πτολεμαΐδας
 38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη
 39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών τηλεοπτικών εκπομπών με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου
 40. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου» από τις πιστώσεις του προγράμματος Κ.Α.Π. 2014 (ΣΑΕΠ 041) Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Μελέτη Ε.Ο. 14 Τμήμα Τρίλοφος – Φούσια – Λιανοτόπι – Γράμμο – Όρια Νομού» από τις πιστώσεις του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Προσθήκη W.Cστην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς» από τις πιστώσεις του προγράμματος Κ.Α.Π. (2014) Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Περίφραξη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κομνηνάδων» από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) Δυτ. Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Μελά «Ο Παύλος Μελάς» Π.Ε. Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 51. Αποπληρωμή δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 53. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 54. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Γρεβενών
 55. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Γρεβενών
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 57. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 154.332,00€ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους
 58. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 8.772,23€ για την πληρωμή του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Αχιλείου Βυθού Πενταλόφου»
 59. Έγκριση δαπάνης και παροχή εντολής γνωμοδότησης για την Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Βασίλειο Μοσχάκη
 60. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Κόμβος εισόδου οικισμού Καρυδίτσας Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
 • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
 • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
 • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

      6. Δ/νση Τεχνικών Έργων

 • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
 • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

      7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

        8. Μ.Μ.Ε.