25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαϊδα), με θέματα:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου : ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εισηγητής: ο Δ/της Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 2ο:Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09) του ΥΠΕΚΑ και της Γ.Γ. Υδάτων.

Εισηγητής: ο Δ/της Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».

Εισηγητής: ο Δ/της Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 4ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΝΙΔΗΣ» και δημοπράτηση έργου με ανοιχτό διαγωνισμό.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού –Ραγκουτσάρια 2014

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 7ο: 16ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

Θέμα 8ο: Έγκριση ανοίγματος δύο (2) λογαριασμών

Εισηγητής: ο Διευθυντής Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεολόγος Τσορμπατζίδης 

Θέμα 9ο:Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού

Εισηγητής: ο Διευθυντής Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεολόγος Τσορμπατζίδης

Θέμα 10ο: Έγκριση ΚΑΕ Εσόδων-Εξόδων  

Εισηγητής: ο Διευθυντής Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεολόγος Τσορμπατζίδης

Θέμα 11ο: Μελέτες διαχείρισης λυμάτων Νομού (νυν Περιφερειακής Ενότητας) Φλώρινας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 12ο:Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Πενταλόφου».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 13ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Λειτουργίας Γεωτρήσεων Βατερού και Κλήμα».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 14ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Βοηθητικού Κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 15ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 16ο: Έγκριση του τρόπου επιλογής Μηχανικού για έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 17ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 18ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του «Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 19ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας »,   προϋπολογισμού δαπάνης # 375.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ANKOA.E.
  6. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.