25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 02/07/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης του κ. Γκανάτσιου Κων/νου που αφορά το έργο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Έργα συντήρησης και προστασίας Υδραύλακα στο Δ.Δ. Κρατέρου» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Έργα συντήρησης και προστασίας Υδραύλακα στο Δ.Δ. Κρατέρου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 6. Έγκριση ποσού για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55, Π.Δ.Μ. 410/98 λόγω συνταξιοδότησης Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών φωτεινών σηματοδοτών στην ΠΕΟ Πτολεμαϊδας Φλώρινας στην Τ.Κ. Περδικά Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κοίλων
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Επισκευή και συντήρηση αίθουσας συσκέψεων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας»
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις ελεύθερης ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γεώργιος» στις 17-18 & 19 Ιουλίου 2015
 13. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 9 Αυγούστου 2015
 14. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας «Νέοι Ορίζοντες» στις 24 Ιουλίου 2015
 15. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «Μέγας Αλέξανδρος» που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2015
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.