25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/7/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης συγκροτήματος τεσσάρων (4) μεταλλικών αποθηκών silo στην περιοχή Εράτυρας Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 790.000,00€ Π.Δ.Μ.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β΄Φάση)» προϋπολογισμού 558.000,00€ Π.Δ.Μ.
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβενδού» Β΄ΦΑΣΗ Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.125.000,00€ Π.Δ.Μ.
 8. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 625.000,00€ Π.Δ.Μ.
 10. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων – Αύρας Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 2.090.000,00€ Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 916.000,00€ Π.Δ.Μ.
 13. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβενδού»Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής Γέφυρας σε Χείμαρρο της Κτηματικής Περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής Γέφυρας σε Χείμαρρο της Κτηματικής Περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κατασκευή Τμήματος Περίφραξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κατασκευή Τμήματος Περίφραξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπής της πτέρυγας Γ΄του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Προϋπολογισμού 15.500,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπής της πτέρυγας Γ΄του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων και διασφάλισης λειτουργικότητας λιμναίων υποδομών Π.Ε. Φλώρινας» προϋπολογισμού 28.758,97€ με Φ.Π.Α.
 21. Ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Σ.Υ.Κ.Ε. Νέου Καυκάσου» Π.Ε. Φλώρινας                
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Κοζάνης Κρόκου (β΄ φάση)» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων αθλητικού κέντρου Μαυροδενδρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Π.Δ. Καστοριάς»
 27. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσίων της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαϊδα, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 29. Έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμιση οδών, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης
 30. Κατακύρωση ή μη του από 21/6/2012 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτροφόρων Περιφράξεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β΄εξαμήνου υπαλλήλων της Π.Δ.Μ. (Δ/νση Τεχνικών Έργων έδρα)
 34. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «Κλήδονα 2012» της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
 35. Έγκριση δαπανών δράσεων της Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αποσκέπου Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Προοδευτικού Συλλόγου Ν. Λεύκης Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 41. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 42. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 43. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 44. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση δαπάνης 13.000,00€ και του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση του οδοστρώματος που έχει υποστεί καθίζηση στο 53ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης- Καστοριάς» Π.Δ.Μ.
 46. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση του οδοστρώματος που έχει υποστεί καθίζηση στο 53ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης- Καστοριάς» Π.Δ.Μ.
 47. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση παρακαμπτήριων αξόνων των Τεμπών, αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 48. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και επισκευή υδρορροών κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 49. Λήψη απόφασης για τη διαδικασία επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Προστασία Κτηνιατρικού Κέντρου Εορδαίας έναντι εξωτερικής υγρασίας» προϋπολογισμού 7.200,00€ Π.Ε. Κοζάνης
 50. Λήψη απόφασης για τη διαδικασία επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Τεχνικού και Τσιμεντόστρωση Τμήματος επί της οδού Πλατανόρευμα – Αγία Παρασκευή» προϋπολογισμού 21.426,29€ Π.Ε. Κοζάνης
 51. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα υποδομής για την μετεγκατάσταση επτά σεισμόπληκτων οικισμών περιοχής Βοϊου Ν. Κοζάνης (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Κοζάνης
 52. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων που τέμνουν κάθετο άξονα Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας στον οικισμό Φούφα» Π.Ε. Κοζάνης
 53. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Δ.Δ. Πολυράχου από δεξαμενή Δ.Δ. Τριγωνικού Δ. Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 54. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Σταθεροποίησης κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου – Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 55. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Σταθεροποίησης κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου – Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 56. Κατακύρωση ή μη του από 26-6-2012 πρακτικού (Εξέταση δικαιολογητικών) για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σήμανσης» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα- Μεταφοράς Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE 09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIAS
 57. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Λογισμικού» Π.Ε. Γρεβενών
 58. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 19 της Προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτική Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών»
 59. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την αποκατάσταση του υπαίθριου θεάτρου Παλαιοχωρίου Π.Ε. Γρεβενών
 60. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης φιλοτέχνησης ψηφιδωτής εικόνα με θέμα «Η απελευθέρωση της Φλώρινας το 1912» Π.Ε. Φλώρινας
 61. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών όσο αφορά τις Δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2012 Π.Ε. Καστοριάς ΄
 62. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 54.291,04€ του προγράμματος ΣΑΕ 016 του Π.Δ.Ε. 2012 για την πληρωμή του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Κοζάνης (πληρωμή της 40ης τελικής πιστοποίησης του έργου)» ΠΕ.. Κοζάνης
 63. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β εξαμήνου των υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) Π.Δ.Μ.
 64. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β εξαμήνου των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) Π.Δ.Μ.
 65. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης
 66. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 67. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 68. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Μακροχωρίου «Άγιος Νικόλαος» Π.Ε Καστοριάς
 69. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Αντωνίου Π.Ε Καστοριάς
 70. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Ομίλου «Αργέσται», Άργος Ορεστικού Π.Ε. Καστοριάς
 71. Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Π.Ε. Καστοριάς
 72. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Φυσιολατρικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Μεσοποταμίας « Ο Άγιος Γεώργιος» Π.Ε. Καστοριάς
 73. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Σωματείου «Κέντρου Δράσης και προσφοράς» Π.Ε. Καστοριάς
 74. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 75. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 76. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 77. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 78. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 35 (τριάντα πέντε) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος για εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 79. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 80. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε. Φλώρινας στην Πανελλήνια Συγκέντρωση Φίλων Ελεύθερης Ιππασίας
 81. Έγκριση του πρακτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

      -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.