24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Ερωτήσεις: 1) της Αντιπροέδρου του Π.Σ. κας Μεντεσίδου – Πινίδου

Ελένης και 2) του Π.Σ. κ. Μιχαηλίδη Κυριάκου.

Θέμα 2ο:   Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Φράγματος Ασπροκκλησιάς

Ν. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:   Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού

μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων

των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικό δίκτυο».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:   Παραχώρηση χρήσης υλικού στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Καστοριάς

και στον 2ο Κυνηγετικό Σύλλογο Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος. 

Θέμα 5ο:   Υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός

Θυροφραγμάτων ρέματος Γκιολέ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 6ο:   Σύναψη διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας

Καστοριάς και των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου και Ορεστίδος.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 7ο:   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, για τη μελέτη Δημοσίων

δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών των

υδατορεμάτων Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507), Βυσσινιάς (Κ.Α. 110503)

και των μικροχαραδρώσεων της Χλόης (Κ.Α. 110502).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 8ο:   Διαγραφή Επαγγελματικής Άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του Πίνακα ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2012

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 10ο: 6η Τροποποίηση του Προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012

της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 11ο:   Νομιμοποίηση των θέσεων παραγωγών πωλητών αγορών που

κατείχαν άνευ απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου και τοποθέτησή

τους σε κενές θέσεις.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινάς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 12ο:   Τοποθέτησή πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις κενές

θέσεις του χώρους της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινάς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 13ο:    Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής αδειοδότησης αιτήσεων

υγειονομικού ενδιαφέροντς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινάς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 14ο:   Έγκριση υλοποίησης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας του έργου:

«Κατασκευή ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο   Σφήκα».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινάς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 15ο:   Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1034 33 φορτηγού

αυτοκινήτου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 16ο:   Έγκριση παγίου χορηγήματος καθαριότητας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 17ο:   Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 18ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής

Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου

(Γ’ Φάση) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 19ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης, για το έργο: «Επισκευή και

συντήρηση κτιρίου Μορφωτικού Συλλόγου Καλαμιάς»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 20ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για

το έργο: «Εξυγίανση από αμίαντο και υλοποίηση Α’ Φάσης υποδομών

κατασκευής εγκαταστάσεων τουριστικής αξιοποίησης υφιστάμενου

οικισμού ΔΕΗ στα Ιμερα Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Δήμοι Π.Δ.Μ.
4. Πολιτικά Κόμματα
5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2. Εκτελεστική Γραμματέα της Π.Δ.Μ.
3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.