24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/6/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης συγκροτήματος τεσσάρων (4) μεταλλικών αποθηκών silo στην περιοχή Εράτυρας Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 790.000,00€ Π.Δ.Μ.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β΄Φάση)» προϋπολογισμού 558.000,00€ Π.Δ.Μ.
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβενδού» Β΄ΦΑΣΗ Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.125.000,00€ Π.Δ.Μ.
 8. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 625.000,00€ Π.Δ.Μ.
 10. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων – Αύρας Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 2.090.000,00€ Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 916.000,00€ Π.Δ.Μ.
 13. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβενδού»Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής Γέφυρας σε Χείμαρρο της Κτηματικής Περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής Γέφυρας σε Χείμαρρο της Κτηματικής Περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κατασκευή Τμήματος Περίφραξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κατασκευή Τμήματος Περίφραξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπής της πτέρυγας Γ΄του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Προϋπολογισμού 15.500,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπής της πτέρυγας Γ΄του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων και διασφάλισης λειτουργικότητας λιμναίων υποδομών Π.Ε. Φλώρινας» προϋπολογισμού 28.758,97€ με Φ.Π.Α.
 21. Ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Σ.Υ.Κ.Ε. Νέου Καυκάσου» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Κοζάνης Κρόκου (β΄ φάση)» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων αθλητικού κέντρου Μαυροδενδρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Π.Δ. Καστοριάς»
 27. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσίων της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαϊδα, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 29. Έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμιση οδών, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης
 30. Κατακύρωση ή μη του από 21/6/2012 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτροφόρων Περιφράξεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β΄εξαμήνου υπαλλήλων της Π.Δ.Μ. (Δ/νση Τεχνικών Έργων έδρα)
 34. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «Κλήδονα 2012» της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
 35. Έγκριση δαπανών δράσεων της Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αποσκέπου Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Προοδευτικού Συλλόγου Ν. Λεύκης Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 41. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 42. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 43. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 44. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

8. Μ.Μ.Ε.