20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιολησθηρής στρώσης κυκλοφορίας στο τμήμα εξόδου Κοζάνης προς Κοίλα» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Ποταμού στο Δ.Δ Τριπόταμου» προϋπολογισμού 12.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Καθαρισμός Κοίτης Ποταμού στο Δ.Δ Τριπόταμου» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Αρδευτικού Αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Αρδευτικού Αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Χειμάρρου Αετού Καταντι της Θέσης Μποτσαλο» προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Χειμάρρου Αετού Καταντί της Θέσης Μπουτσαλο» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «10Ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Οικισμού στην Γεφυροπλάστιγγα Τοιχίου» Π.Ε Καστοριάς
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Οικισμού στην Γεφυροπλάστιγγα Τοιχίου» Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση Διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση συγκροτήματος τεσσάρων (4) μεταλλικών αποθηκών silos στην περιοχή Εράτυρας και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας, της περίληψη της εκμίσθωσης και της εφημερίδα της δημοσίευσης Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των φακέλων οικονομικής προσφοράς του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 14. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιοχή Ζ.Ε.Π για το έτος 2012 Π.Δ.Μ
 15. Συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφή Άχρηστου Εξοπλισμού Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 576.501,20€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (45η Κατανομή) για την πληρωμή διάφορων έργων Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 65.497,32€ του Προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή Αποδυτηρίων και Ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου Λιβαδερού (Τίτλος Εργολαβίας: Κατασκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου της κοιν. Λιβαδερού)» Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση Ημερίδας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς και την φιλοξενία εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφτηκαν την Π.Ε Κοζάνης για θέματα των έργων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλταντζής» Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Μάχης της Κρήτης Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης αμοιβής ορκωτών λογιστών Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης εν’ όψει εκδηλώσεων της οργάνωσης Ποντίων Ν. Καστοριάς «Ο Εύξεινος Πόντος»
 25. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Ελπίδες» Νοστίμου Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης του 2ου Κολυμβητικού Αγώνα «Λίμνη Βράχου» με το Σύλλογο Γόνων Βράχου Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Λεύκης Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιονάτου Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 31. Έγκριση Αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση ορισμού δικηγόρου επί αγωγής αποζημίωσης της Εταιρίας «ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ» Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση του αρ. 6 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας του διαγωνισμού χορηγητών πετρελαιοειδών (Υγρών Καυσίμων) και Λιπαντικών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.