17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Γιάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

 5. Νίκου Αντώνιο

 6. Σημανδράκο Ευάγγελο

 7. Δούφλια Αγλαΐα

 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 9/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 3. Έγκριση Όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Προστασία Πρανών – Διαπλάτυνση Άνω Υδρούσας – Νυμφαίου», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

 4. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Προστασία Πρανών – Διαπλάτυνση Δρόμου Άνω Υδρούσας – Νυμφαίου» Π.Ε Φλώρινας

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Σ.Υ.Κ.Ε Ν. Καυκάσου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας

 6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Σ.Υ.Κ.Ε Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας

 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή περίφραξης Πυρήνα 4ο χλμ Ε.Ο Φλώρινας – Πρεσπών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

 8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «««Επισκευή περίφραξης Πυρήνα 4ο χλμ Ε.Ο Φλώρινας – Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο Δ.Δ. Τροπαιούχου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

 10. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Τοιχείου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο Δ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε Φλώρινας

 11. Έγκριση του πρακτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» Π.Ε. Γρεβενών

 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

 13. Έ0κριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας λήξης 2ου παγκόσμιου πολέμου Π.Ε Κοζάνης

 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης

 20. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

 21. Λήψη απόφασης για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση Π.Δ.Μ

 22. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ. για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2012

 23. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχων της Π.Δ.Μ. για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2012

 24. Ανάκληση της αρ. 13/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. σχετικά με το έργο: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Μικροβάλτου» Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.

 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 3. Εκτελεστικός Γραμματέας

 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.