15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/04/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση Ο.Τ.  Γ213-Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη W.C. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Τροποποίηση του 4ου όρου της Σύμβασης με τον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικού και καρακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών τις Π.Ε. Κοζάνης
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6/2015
 8. Παραίτηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την υπ’άρίθμ.260/13-1-2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 12. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό
 13. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 8-4-15 και την παράταση των συμβάσεων Π.Ε.  Φλώρινας
 14. Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε μαθητή για το σχολικό έτος 2014-2015
 15. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου « Βελτίωση – Διαπλάτυνση των τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης-Σερβίων»
 16. Έγκριση Αποδοσής και Κατανομής ποσού 178.706,38€
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ για τη θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του λογισμικού της Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή μαθητών Ά/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης με το τμήμα Τροχαίας Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ κορασίδων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης 7ος Ζήσειος Αγώνας δρόμου Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση των μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.